Your Privacy - Our Concern

We Respect Your Right to Privacy...

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám, že využíváte tyto webové stránky! Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je pomoci vám porozumět, jaké informace o vás shromažďujeme, jak je používáme a jakým způsobem můžete toto ovlivňovat. Protože jsme internetovou společností, některé z níže uvedených konceptů se týkají technologie, ale snažili jsme se vše popsat jednoduše a jasně. Uvítáme jakékoliv otázky nebo komentáře k těmto Zásadám.

Na vašem soukromí záleží

Naší základní filozofií je, že členové sítě Okavango jsou pro nás vždy na prvním místě. Tímto krédem se řídí každé naše rozhodnutí, včetně toho, jakým způsobem shromažďujeme a chráníme vaše osobní informace, a respektujeme vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 18. dubna 2016.

Pokud jste je od toho data ještě nečetli, prosíme, přečtěte si je.

Okavango City Network (dále jen "Webová stránka" nebo též „Okavango“) je on-line služba, která umožňuje uživatelům vytvářet profily, udržovat spojení se členy z jejich okolí a vytvářet záznamy v jednotlivých kanálech Okavanga za účelem sdílení a hodnocení zkušeností souvisejících s péčí o děti, rodinu a domácnost (dále jen "Služba"). Služba je vlastněna a provozována společností Okavango City Network, s.r.o. (dále jen "my", "naše", nebo "nám"). "Vy", nebo "váš" znamená zletilého uživatele Služby, staršího 13 let.

V tomto dokumentu ("Zásady ochrany osobních údajů") přinášíme informace o tom, které osobní údaje jsou shromažďovány a za jakým účelem, stejně jako jak využíváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám zpříjemnili a uživatelsky přizpůsobili Váš pobyt na Webových stránkách. Vysvětlíme Vám také, jak si můžete tyto své osobní údaje prohlížet, řídit způsob jejich sdílení, nebo je odstranit.

Mnohé z osobních údajů jsou na naše Webové stránky nahrány samotnými uživateli pro jejich osobní užití. Jsme si plně vědomi citlivosti a důvěrnosti informací, které mohou být uživatelem sděleny při registraci, nákupech na našich Webových stránkách, nebo při sdílení osobních zkušeností a jsme pevně rozhodnuti Vaše soukromí chránit.

Použitím těchto Webových stránek a Služby nám udělujete souhlas ke shromažďování, používání, ukládání a zveřejňování Vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, vydáme novou verzi těchto Zásad s aktualizovaným datem v popisku (a/nebo Vás na tuto skutečnost upozorníme e-mailem či jiným vhodným způsobem) tak, abyste vždy byli informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, k jakému účelu je používáme a za jakých okolností je můžeme poskytovat v souladu s platnými právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s Ochranou soukromí či s novým zněním našich Zásad ochrany osobních údajů a budete požadovat, abychom nepoužívali či neshromažďovali osobní údaje v souladu s revidovaným zněním Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat (viz kontaktní údaje na konci tohoto oddílu o Ochraně soukromí) tak, abychom mohli Vaše informace a/nebo Váš účet vymazat.

Použitím těchto Webových stránek po provedené změně Zásad ochrany osobních údajů vyslovujete s těmito změnami a s revidovaným zněním Zásad ochrany osobních údajů souhlas. Pokud se změnou Zásad nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte nadále naše webové stránky.

 

Základní informace o službě

Naším posláním je spojovat uživatele – členy naší sítě – z nejbližšího okolí s cílem vzájemně si pomáhat sdílením vlastních zkušeností se službami, produkty a činnostmi, které souvisí s péčí o děti, rodinu a domácnost. Dosahujeme toho za pomoci obsahu dostupného na našich Webových stránkách a také díku spolupráci našich uživatelů. Tato činnost ale může zahrnovat sběr osobních údajů, jejich zpracování, ukládání a sdílení. Jedním z našich základních zájmů je zajistit, aby se to dělo v zodpovědném, transparentním a bezpečném prostředí, kterému budete moci důvěřovat.

Webové stránky slouží jako ryze česká platforma pro sdílení zkušeností, na které uživatelé vytvářejí vlastní obsah a těží ze synergie stejného typu obsahu z celé České republiky, umístěného na jednom centrálním místě, umožňující např. získat objektivní informace o konkrétní službě či rychle najít pomoc v řešení konkrétního problému u lidí z vašeho okolí, kterým můžete důvěřovat.

Kanály sociální sítě Okavango

Informace na Webových stránkách jsou organizovány v podobě záznamů zařazených do jednotlivých kanálů, z nichž každý slouží sdílení informací o konkrétní oblasti služeb, produktů či činností. Každý záznam je spravován správcem - uživatelem, který jej vytvořil. U některých typů záznam, jako jsou např. skupiny nebo firemní stránky, a může správce určit další členy sítě Okavango, kteří se mohou podílet na správě daného záznamu. Jednotlivé záznamy mohou obsahovat kromě textové popisu i fotografie či odkazy na související videa.

Členové sítě Okavango mohou jednotlivé záznamy komentovat, hodnotit nebo sdílet a to jak v rámci Okavanga, tak i v rámci některých dalších externích služeb (jako je Facebook, Twitter, LinkedIn, apod.).

V hlavním informačním kanálu Okavango nazvaném Zeď může každý uživatel sledovat a sdílet informace o dění nejen v rámci sociální sítě Okavango, ale i v rámci sociálních sítí Twitter a Instagram, se kterými je Okavango integrováno.

Osobní údaje, které Vy a ostatní uživatelé zadáte, jsou na Webových stránkách uloženy výhradně pro zajištění Služby pro Vás a ostatní uživatele, tedy pro zobrazení a tisk rodokmenu, vyhledávání historických záznamů a pro další genealogické funkce.

 

Jaké osobní údaje shromažďují Webové stránky od vás nebo o vás

Registrační údaje

Registrační údaje (včetně vašeho jména, e-mailové adresy a hesla) shromažďujeme, když si u nás vytvoříte účet.

Chcete-li si vytvořit účet na Okavangu, musíte nám poskytnout přinejmenším svou e-mailovou adresu, heslo a musíte vyjádřit souhlas s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami, které mimo jiné odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů. Při registraci musíte rovně uvést název/adresu profilu, který pro vás na Okavangu následně vytvoříme. Tento název musí být unikátní v rámci členské sítě Okavanga, jelikož se stane součástí webové adresy vašeho nového profilu.

 

Profilové informace

Bezprostředně po registraci na Okavangu budete požádáni o vyplnění profilových informací. V rámci profilových informací musíte poskytnout přinejmenším své jméno. Můžete rovněž uvést další doplňující informace o sobě, které Vás budou charakterizovat. Profilové informace jsou viditelné pro ostatní uživatele Okavanga a typicky slouží pro navázání nových spojení a také k tomu, abyste byli nalezeni druhými lidmi pro příležitosti, které Okavango nabízí.

Profilové informace nám také umožní poskytovat vám jen relevantní reklamy a jiný relevantní obsah.

Vaše názory a připomínky

V případě, že se aktivně zapojíte do diskusí na našich fórech, kanálech či pošlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře, můžeme sbírat tyto informace.

Vaše používání Webových stránek

Při používání našich Webových stránek můžeme dále shromažďovat informace vyplývající z vaší interakce s naším webovým serverem o zařízeních a počítačích, které používáte pro přístup k Webovým stránkám, a to včetně informací o použitém webovém protokolu, o zobrazeních, IP adresách - vše na anonymním základě.

Soubory cookie

Pro shromažďování informací používáme soubory cookies. Jak je popsáno v naší Politice cookies, používáme soubory cookies k tomu, abychom vás rozpoznali, zlepšili vaši uživatelskou zkušenost, zvýšili bezpečnost, měřili používání a efektivitu našich Služeb a poskytovali reklamu. Soubory cookies můžete odebrat nebo blokovat v nastaveních svého prohlížeče. Používáním našich Webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies do svého prohlížeče v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, jejichž nedílnou součástí jsou i naše Politika cookies.

 

Jak používáme vaše osobní údaje?

Souhlas se zpracováním informací o vás

Souhlasíte, že informace, které poskytujete na svém profilu, mohou být zobrazeny jinými lidmi a že je můžeme používat tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Svůj souhlas s naším shromažďováním a zpracováváním vámi poskytnutých informací můžete kdykoliv vzít zpět nebo upravit v souladu s ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů, a to tak, že změníte nastavení svého účtu nebo svůj profil na Okavangu, nebo svůj účet na Okavangu zrušíte.

Komunikace ze strany Okavanga   

Komunikujeme s vámi prostřednictvím zpráv Okavanga, e-mailu nebo jinými prostředky, které máme k dispozici. Můžeme vám zasílat zprávy, které se týkají dostupnosti Webových stránek, zabezpečení či jiných témat souvisejících s Webovými stránkami.                         

Komunikujeme s vámi prostřednictvím e-mailu, notifikací, zpráv zaslaných do vaší schránky na Okavangu, prostřednictvím diskusních fór a dalšími prostředky, které máme k dispozici. Příklady těchto komunikací zahrnují: (1) uvítací a motivační komunikace – informuje vás o tom, jak nejlépe používat funkce našich Webových stránek; (2) komunikace Webových stránek – týká se zejména dostupnosti Webových stránek, bezpečnosti, a jiných záležitostí souvisejících s fungováním Webových stránek. Tyto zprávy vám budou zasílány na základě vašich profilových informací a nastavení vašeho účtu. Sledujeme míru otevírání vašich zpráv InMail a informujeme vás o skóre přijetí zpráv InMail.

Komunikace od uživatelů Okavanga

U některých druhů komunikací, které zasíláte na našich Webových stránkách, příjemce uvidí vaše jméno, e-mailovou adresu a určité informace z vašeho profilu.

U mnoha komunikací, které budete provádět prostřednictvím našich Webových stránek (například při odeslání pozvání nečlenovi), bude v záhlaví zprávy uvedeno vaše jméno a e-mailová adresa. Jiné komunikace, které na Webových stránkách budete realizovat, umožní zobrazit příjemcům kromě vašeho jména i další profilové informace podle nastavení vašeho profilu, příjemci však neuvidí váš email.

Sdílení informací s třetími stranami

Lidé používají tyto Webové stránky, aby získali inspiraci, proměnili ji v realitu a inspirovali další uživatele.

Jestliže publikujete příspěvek na své zdi, může ho v závislosti na nastavení vašeho soukromí zobrazit kterýkoliv uživatel. Rovněž informace, které zveřejníte na vašem profilu, si mohou zobrazit ostatní uživatelé.

Žádné vaše neveřejné informace (jako vaši e-mailovou adresu) neposkytujeme třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nebo případů popsaných v této sekci.

Ostatní lidé mohou nalézt informace obsažené ve vašem profilu na Okavangu pomocí internetových vyhledávačů. Ve svých nastaveních můžete určit, které části vašeho veřejného profilu budou přístupné veřejným vyhledávačům. V těchto nastaveních můžete rovněž určit, které informace z vašeho profilu budou viditelné ostatním členům Okavanga.

Osobní informace, které jste na Webových stránkách nezveřejnili, nepropůjčujeme ani neprodáváme, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje, které nejsou zveřejněny na vašem profilu nebo generovány prostřednictvím vaší aktivity v našich dalších službách jako jsou Skupiny a Firemní záznamy, neprozradíme, pokud to není v rámci vykonání vašich pokynů (například ke zpracování platebních údajů) nebo pokud nemáme váš zvláštní souhlas, pokud se v dobré víře nedomníváme, že takové prozrazení je povolené zákonem nebo je v rozumné míře nutné k tomu, abychom: (1) vyhověli požadavkům zákona nebo právního procesu, včetně, ale nejen, občanskoprávních a trestních soudních předvolání, nařízení soudu a jiných případů povinného prozrazení informací; (2) vymohli ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů; (3) vyhověli stížnostem na porušení práv třetích stran; (4) odpověděli na dotazy Členů ohledně služby; nebo (5) chránili práva, majetek a bezpečnost Okavanga, našich Webových stránek, našich členů a dalších návštěvníků.

Také, pokud jste se rozhodli propojit jakýkoli svůj účet na našich Webových stránkách se svým účtem Twitter, Facebook či podobnými účty, můžete jednoduše sdílet obsah z našich Webových stránek ve službách těchto třetích stran, v souladu s nastaveními vašeho účtu (která můžete kdykoli změnit) a zásadami použití těchto třetích stran. Naopak naše Webové stránky mohou získávat informace z vašich účtů (jako například seznam vašich přátel nebo kontaktů). Informace, které takto získáme, často závisí na vašem nastavení soukromí v těchto externích službách.

Skupiny

Jste odpovědní za veškeré informace, které zveřejníte na našich Webových stránkách. K tomuto obsahu budou mít přístup ostatní lidé.

Když přispíváte do Skupin, zveřejňujete příspěvky na zdi nebo umisťujete jiný obsah, mějte na paměti, že veškeré údaje, které zveřejníte, mohou být čteny, shromažďovány a použity ostatními Členy v těchto kanálech. Nejsme odpovědní za informace, které se rozhodnete v těchto kanálech poskytnout. Vaše příspěvky do Skupin jsou běžně vyhledatelné v rámci našich Webových stránek. Pokud vlastník skupiny nevypnul zveřejňování, některý obsah ve Skupinách může být veřejný a vyhledatelný na internetu. Své příspěvky ve Skupinách můžete kdykoli odstranit. Ostatní lidé nicméně mohli zkopírovat a použít informace, které jste sdíleli.

Firemní stránky

Společnosti a jiné subjekty si na našich Webových stránkách mohou vytvářet vlastní stránky. Pokud některou z těchto stránek sledujete, jejím správcům budou poskytnuty informace o vás, neumožňující osobní identifikaci.

Poskytovatelé našich služeb            

Můžeme zaměstnat třetí strany, aby nám pomohly s poskytováním některých našich služeb.

V zájmu zjednodušení našich služeb (např. údržba, analýza, audit, marketing a rozvoj) můžeme zapojit společnosti třetích stran a jednotlivce. Tyto třetí strany mají omezený přístup k vašim informacím, pouze pro účely vykonání těchto úkolů v našem zastoupení, a jsou povinováni vůči Okavangu je neprozradit a nepoužít k jiným účelům.

Zpracování dat mimo vaši zemi

Vaše informace můžeme zpracovávat mimo zemi, kde žijete.

Vaše informace můžeme převádět a zpracovávat mimo zemi vašeho trvalého bydliště, což znamená kdekoliv, kde Okavango působí nebo využívá technické prostředky pro poskytování svých služeb.

Jakým způsobem můžete k uloženým osobním údajům přistupovat a aktualizovat je

Našim cílem je poskytnout vám jednoduché a smysluplné nástroje pro správu svých osobních údajů a dalších informací, které na našich Webových stránkách uložíte. Jestliže máte vytvořen svůj účet, řada těchto nástrojů je dostupná právě prostřednictvím natavení vašeho účtu. Můžete například:

  • Kdykoliv zobrazit a měnit vaše profilové informace.
  • Připojit a odpojit váš účet od účtu jiné externí služby (tj. Facebook nebo Twitter). Pro některé služby (např. Facebook) můžete rovněž zvolit, zda publikovat vaše příspěvky na zdi také v rámci těchto služeb.
  • Kdykoliv vymazat svůj účet. Jestliže zrušíte svůj účet, vaše informace budou ihned smazány. Váš veřejný profil může být zobrazen ve výsledcích internetových vyhledávačů, dokud tyto vyhledávače neprovedou aktualizaci svých indexů.

Informace, které jste sdíleli s ostatními lidmi (například prostřednictvím zpráv, aktualizací v síti, sdílení obsahu či v rámci Skupin), anebo informace, které si ostatní lidé zkopírovali, mohou zůstat viditelné i poté, co jste svůj účet zrušili nebo poté, co jste tyto informace ze svého profilu smazali.

Další nástroje pro správu informací, které poskytujete na našich Webových stránkách, můžete mít k dispozici i na zařízení či software, které využíváte pro přístup k našim Webovým stránkám. Například:

  • Internetový prohlížeč vám může poskytnout nástroje pro správu souborů cookies nebo jiných typů lokálně ukládaných dat.
  • Mobilní telefon vám může poskytnout možnost rozhodnout se, zda s našimi Webovými stránkami budete sdílet informaci o vaší poloze a další data.

Více informací o těchto možnostech a nástrojích vám poskytnout dodavatelé zařízení nebo software.

Uchovávání dat

Vaše informace uchováváme tak dlouho, dokud je váš účet aktivní, nebo tak dlouho, jak je potřeba. Například můžeme uchovávat určité informace dokonce i poté, co zavřete svůj účet, pokud je to nutné proto, abychom vyhověli povinnostem, které nám ukládá zákon, a regulačním požadavkům, abychom mohli řešit spory, zabránit podvodům či zneužití, nebo vymáhat plnění těchto zásad.