Trust But Verify

We Believe on you so You Can

Smluvní podmínky

Vítejte na stránkách Okavango City Network!

Okavango City Network (dále jen "Webová stránka" nebo též „Okavango“) je on-line služba, která umožňuje uživatelům vytvářet profily, udržovat spojení se členy z jejich okolí a vytvářet záznamy v jednotlivých kanálech Okavanga za účelem sdílení a hodnocení zkušeností souvisejících s péčí o děti, rodinu a domácnost (dále jen "Služba"). Služba je vlastněna a provozována společností Okavango City Network, s.r.o. (dále jen "my", "naše", nebo "nám"). "Vy", nebo "váš" znamená zletilého uživatele Služby, staršího 13 let.

Jakékoli použití služby a/nebo webových stránek Okavango (dále jen „Webové stránky“) je podmíněno souhlasem se zde uvedenými všeobecnými smluvními podmínkami. Prosím, přečtěte si je pozorně. Použitím webových stránek s nimi vyslovujete souhlas a vstupujete do smluvního vztahu s námi, který je na těchto Všeobecných smluvních podmínkách založený (dále jen „Smlouva“), ať už jste nebo nejste registrovaným členem Okavanga (dále jen „Člen“) .

Nesouhlasíte-li s některým z ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek, nepoužívejte Službu a/nebo Webové stránky. Vyhrazujeme si právo na změnu kteréhokoliv ze zde uvedených ustanovení a to na vlastní uvážení. Případné změny z naší strany nabývají účinnosti ihned po svém zveřejnění na webových stránkách.

Budete-li pokračovat v užívání Služby i po provedených změnách, bude to vnímáno jako Váš souhlas se změněnými Všeobecnými smluvními podmínkami.

Tyto Všeobecné podmínky byly naposledy aktualizovány 28. listopadu 2016.

Pokud jste je od toho data ještě nečetli, prosíme, přečtěte si je.

 

Základní informace o službě

Naším posláním je spojovat uživatele (členy naší )  z nejbližšího okolí s cílem vzájemně si pomáhat sdílením vlastních zkušeností se službami, produkty a činnostmi, které souvisí s péčí o děti, rodinu a domácnost. 

Proto jsou našimi primárními uživateli rodiče. A primárním obsahem – informace a témata, která rodiče řeší.

Informace na Webových stránkách jsou organizovány v podobě záznamů zařazených do jednotlivých kanálů, z nichž každý slouží ke sdílení informací o konkrétní oblasti služeb, produktů či činností. Momentálně jsou na Okavangu aktivní následující Služby a Tematické kanály:
 • Zeď
 • Fotoalba
 • Stránky
 • Skupiny
 • Reklama
 • Tématické kanály
  • Tržiště
  • Sousedská výpomoc
  • Recepty
  • Tipy na výlet
  • Nemovitosti
  • Blogy

 Každý záznam je spravován správcem - uživatelem, který jej vytvořil. U některých typů záznamů, jako jsou např. skupiny nebo firemní stránky,  může správce určit další členy sítě Okavango, kteří se mohou podílet na správě daného záznamu. Jednotlivé záznamy mohou obsahovat kromě textové popisu i fotografie či odkazy na související videa.

Členové sítě Okavango mohou jednotlivé záznamy komentovat, hodnotit nebo sdílet a to jak v rámci Okavanga, tak i v rámci některých dalších externích služeb (jako je Facebook, Twitter, LinkedIn, apod.).

V hlavním informačním kanálu Okavango nazvaném Zeď může každý uživatel sledovat a sdílet informace o dění nejen v rámci sociální sítě Okavango, ale i v rámci sociálních sítí Twitter a Instagram, se kterými je Okavango integrováno.

Okavango žádným způsobem nenese odpovědnost za záznamy a jejich obsah zveřejněný členy sítě v jednotlivých kanálech.

Prosím vezměte také na vědomí, že publikování obsahu na webových stránkách nám zaručujete trvalou, celosvětovou a neexklusivní licenci k jeho hostování, kopírování a distribuci.

 

Obsah nedoporučený ke sdílení

S ohledem na povahu Služby (rychlé síťové šíření ) a obecně citlivé téma (péče o rodinu a děti) -  prosím vybírejte pečlivě informace, které chcete na Okavangu zveřejnit, popřípadě zvažte, zda nechcete přístup k některým z nich omezit.  Pro ilustraci, a bez podmínky úplného výčtu, byste neměli publikovat, přenášet, posílat nebo jakkoliv jinak zveřejňovat či jinak činit dostupným prostřednictvím Služby nebo v pouhé souvislosti s ní, následující obsah:

 • Fotografie, videa a jiné příspěvky obsahující nahotu, sexualitu, pornografii, obscénnost, vulgaritu, násilí či jakýkoli útočný a nevhodný obsah
 • Jakýkoli obsah, který je obscénní, hanlivý, neslušný, podvodný, ponižující, nenávistný, nepravdivý, zavádějící, škodlivý, urážlivý, obtěžující, výhružný, podněcující rasovou, náboženskou či etnickou nenávist
 • Jakýkoliv obsah vyvolávající pocity úzkosti, tísně, rozpaků, znepokojení, pohoršení či zlosti
 • Jakýkoliv obsah, který může ovlivnit probíhající soudní řízení, o kterém víte, je nezákonný či nabádá k porušování zákonů
 • Veškeré informace vztahující se k nezletilým osobám, které je identifikují (jako jsou osobní nebo jiné kontaktní údaje) – pokud tak nečiníte s výslovným souhlasem jejich rodičů či zákonných zástupců
 • Jakékoliv fotografie, emailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy či jiné kontaktní údaje dosud žijících osob – pokud tak nečiníte s jejich výslovným souhlasem
 • Veškeré informace, které narušují soukromí či důvěrnost ostatních osob.
 • Jakýkoli obsah, jehož nejste vlastníkem nebo nemáte práva k jeho používáni.
 • Jakýkoli obsah, který porušuje a/nebo se dotýká práv jiných osob, včetně autorských práv a ochranných známek.  Uvědomte si prosím, že veškerý publikovaný obsah na stánkách, jejíchž jste členem, patří jeho tvůrci nebo odesílateli. Neměli byste jej reprodukovat bez souhlasu jeho vlastníka!
 • Jakékoliv počítačové viry nebo jiný škodlivý kód
 • Jakýkoliv obsah, který porušuje 1/ Všeobecné podmínky Okavanga, 2/ Ochranu osobních údajů Okavanga, 3/ Etický kodex Okavanga, 4/ Zákony České republiky. Obsah, který dle vlastního uvážení vyhodnotíme jako porušující platné zákony ČR, bude předán příslušným orgánům.

Okavango žádným způsobem nenese odpovědnost za obsah zveřejněný členy sítě v jednotlivých kanálech při využívání Služby a/nebo Webových stránek.

 

Aktivity a jednání, která se považují na Okavangu za nevhodná

Kromě distribuce nevhodného obsahu, nesmíte rovněž jednat způsobem, který by byl v rozporu s 1/ Všeobecnými podmínkami Okavanga, 2/ Pravidly na Ochranu osobních údajů Okavanga, 3/ Etickým kodexe Okavanga či 4/ Zákony České republiky.  O chování, které bude dle našeho vlastního uvážení vyhodnoceno jako porušující platné zákony ČR, uvědomíme příslušné orgány. Zejména nesmíte:

:

 • Vydávat se za někoho jiného nebo jinak zkreslovat vaši identitu, věk nebo stav
 • Vydávat se za zaměstnance nebo zástupce Okavanga
 • Pronásledovat, obtěžovat, trvale nebo pravidelně kontaktovat ostatní uživatele na základě jejich osobních kontaktních údajů (např. emailové adresy, telefonu či poštovní adresy) .
 • Posílat spamové emailové zprávy, komerční emailové zprávy, nevyžádané hromadné emailové zprávy nebo jakékoli jiné emailové zprávy, které by mohly obtěžovat jejich příjemce. 
 • Používat naše webové stránky, nebo naše služby způsobem, který by mohl poškodit naši reputaci, nebo dobré jméno společnosti.
 • Omezovat či jiným způsobem bránit jiným osobám k přístupu na naše Webové stránky či užití naší Služby.
 • Bez našeho předchozího výslovného souhlasu nesmíte naše Webové stránky, jejich obsah, data či Služby kopírovat, elektronicky ukládat, distribuovat, zpřístupňovat ostatním za úplatu nebo nabízet k prodeji. A to ani jako celek, ani po částech.

Okavango žádným způsobem nenese odpovědnost za aktivity a jednání členů sítě při využívání Služby a/nebo Webových stránek.

 

Nastavení ochrany soukromí

Prosím mějte na paměti, že pokud nahrajete, odešlete nebo publikujete obsah na webové stránky, může být tento obsah na základě Vašeho nastavení ochrany soukromí dostupný všem lidem, kteří přistupují na webové  stránky. V závislosti na nastavení oprávnění mohou být ostatní uživatelé webových stránek schopni zobrazit, kopírovat, stáhnout, uložit, upravit, změnit nebo smazat určitý obsah, který zveřejníte. Věnujte proto nastavení ochrany svého soukromí zvýšenou pozornost. A publikujte jen obsah, který chcete a můžete zveřejnit širokému okruhu uživatelů. Prostudujte si dobře obsah ikony „Nastavení“  Okavanga (malé ozubené kolečko v horní liště), a v něm záložku „Ochrana osobních údajů“.

V této záložce si sami nastavíte:

 • Blokace členů - chcete-li blokovat některé konkrétní členy tak, aby se k vašemu profilu ani obsahu zobrazenému na síti nedostali (nebude jim zpřístupněn)
 • Ochranu osobních údajů – kdo všechno může vidět váš profil a vaše příspěvky odeslané z profilu
 • Ochranu vašeho obsahu – které z vašich aktivit a obsahu publikovaném na síti mohou vidět všichni (ostatní) členové sítě

 

Budete-li chtít selektivně s určitou skupinou uživatelů (např. s rodinou anebo s vaší  partou na šipky) sdílet vše a/nebo více než s ostatními uživateli – doporučujeme vám založit si Skupinu. Skupina vám umožní vytvořit si vlastní (soukromou) virtuální mini-síť, k jejímuž obsahu a aktivitám budou mít přístup pouze schválení členové. Navíc, v rámci skupiny  můžete ochranu osobních údajů a vašeho obsahu nastavit zcela odlišně než máte mimo ni (v rámci celé veřejné Služby a/nebo celých webových stránek). Skupinu si založíte v kanále „Skupina“ kliknutím na ikonu malého plus označujícího  „Vytvořit novou“. 

Svým souhlasem se všeobecnými smluvními podmínkami automaticky potvrzujete, že jste je pečlivě přečetli a v rámci nich si na naše doporučení nastavili vámi preferovanou míru ochrany soukromí při využívání služby a/nebo webových stránek.  Neučiníte-li tak, je to na vaši odpovědnost.

Okavango žádným způsobem nenese odpovědnost za nastavení provedená členy na svých uživatelských účtech, včetně nastavení ochrany svého soukromí.

 

Upozornění na porušování soukromí jiným uživatelem sítě

Bude-li některý z ostatních uživatelů Okavanga neustále a/nebo pravidelně opakovaně porušovat Vámi nastavenou preferovanou míru soukromí – kontaktujte nás a nahlaste porušování soukromí. Kontaktní formulář naleznete po pravé straně obrazovky – modrá vertikální ikonka „Napište nám“.

Vymazání nevhodného obsahu

Vy sami můžete vymazat jakýkoli „svůj“ nevhodný obsah, který jste omylem či nedopatřením na Webové stránky vložili.

Pokud uložíte či zveřejníte na Webových stránkách pro všechny ostatní členy obsah, který Vám přijde nepatřičný a budete chtít svůj krok vzít zpět – můžete ho smazat.  Nicméně, pokud si ho jiní uživatelé v mezidobí (před smazáním) stáhli anebo jinak uložili kopie obsahu, může být tento obsah stále veřejně dostupný.

Svůj obsah smažete následujícím způsobem:

1/ Byl-li vytvořen v jednom z tematických kanálů Okavanga (např. Tržiště, Výpomoc, Tipy na Výlet, Nemovitosti, ..atd.) – jděte to daného kanálu, klikněte na moje záznamy, rozklikněte si detail záznamu, který chcete smazat, a klikněte na ikonku s malým mínuskem („Smazat záznam“).

2/ Byl-li vytvořen na zdi – jděte na zeď, najeďte kurzorem na záznam, a v pravém horním rohu se vám zobrazí malá šipka. Rozklikněte jí a uvidíte „Smazat záznam“.

Pokud v rámci pohybu na síti narazíte na nevhodný obsah publikovaný jiným uživatelem, budeme velmi rádi – upozorníte-li nás na něj. A my tento nevhodný obsah odstraníme.  Jednoduše najeďte kurzorem na záznam, klikněte na malou šipku v pravém horním roku, a označte záložku „Upozornit Okavango“. Děkujeme.

Okavango si vyhrazuje právo s Vámi komunikovat

V rámci používání Služby a/nebo Webových stránek si Okavango vyhrazuje právo vás kontaktovat či vám zobrazovat následující obsah:

 • Notifikace, zprávy, emaily a upozornění související se změnou, úpravami , vylepšeními,  novinkami či  chodem Služby a/nebo Webových stránek
 • Reklamy a reklamní bannery
 • Závažná upozornění související s ochranou vašeho soukromí, nerespektováním Všeobecných smluvních podmínek  či platných zákonů ČR, zjištěními o případném podvodném jednání na síti, apod.
 • Tipy a triky zacílené na vaše konkrétní chování na síti, které vám umožní využít Službu a/nebo Webové stránky v maximální možné efektivní míře pro vás osobně .

Zobrazování výše uvedené komunikace ze strany Okavanga nemůže být uživatelem samotným jakkoli omezeno či zrušeno. Používáním Služby a/nebo Webových stránek souhlasíte automaticky s tím, že se vám bude zobrazovat.

 

Platby a poplatky

Služba a Webová stránka Okavango není placenou službou ani placenou webovou stránkou s výjimkou reklamy a reklamních bannerů.

 • Uživatelé si mohou prohlížet obsah Webových stránek zdarma bez ohledu na to, zda se registrovali anebo ne.
 • Uživatelé si mohou zdarma založit účet (tj. registrovat se)
 • Registrovaní uživatelé pak mohou publikovat jakýkoli obsah zdarma, a to nejen v textové podobě, ale i v podobě fotografií a/nebo videí – bez kapacitního omezení množství sdíleného obsahu.

 

Reklama na Webových stránkách může a nemusí být placená. Její ceny se řídí aktuálně platnými cenovými balíčky, které jsou zveřejněny na Webových stránkách a pravidelně aktualizovány. Reklama má dvojí podobu:

1/ Reklama interního obsahu sítě, kdy můžete zviditelnit a marketingově podpořit téměř jakýkoli vámi publikovaný obsah na Webových stránkách, který má podobu strukturovaného záznamu v jednom z tematických kanálů (např. Tržiště, Výpomoc, Událost, atd.)

2/ Reklama externího obsahu, kdy můžete zviditelnit a marketingově podpořit jakoukoli jinou webovou stránku (např. své vlastní firemní stránky). Podmínkou vytvoření reklamy je existence externí URL.

Aktuálně platné cenové balíčky pro oba formáty reklamy se vám zobrazí, když najedete kurzorem na kanál „reklama“ a kliknete na ikonku malého plus („Vytvořit novou“).

Okavango si vyhrazuje právo na případné úpravy či změny cenových balíčků.. Případné úpravy či změny cenových balíčků reklamy se aplikují na oba formáty reklam od data svého zveřejnění pro všechny nově vytvořené reklamy a v časovém horizontu jednoho měsíce (tj. 30 kalendářních dní) pro všechny aktuálně vyvěšené reklamy s datem ukončení delším než je těchto 30 dní. O úpravě či změně cenového balíčku budou členové vyvěšených reklam upozorněni mailem. Nestáhnou a nezruší-li svou reklamu v avizovaném limitu 30 dní, má se za to, že akceptují nové cenové balíčky.

Úpravy a změny cenových balíčků se přitom nemusí týkat pouze ceny, ale i samotného složení balíčků (např. maximální možné lhůty vystavení, počtu kliků, možnosti zacílení reklamy atd.). Prohlédněte si pozorně všechny nastavitelné a zároveň kdykoli změnitelné či upravitelné parametry reklam při výběru svého cenového balíčku.

 

Tržiště

V rámci Služby na našich Webových stránkách poskytuje Okavango i služby elektronického Tržiště. Tj. soustřeďuje nabídky a poptávky různých uživatelů a umožňuje jim mezi sebou si vzájemně vyměňovat informace a komunikovat za účelem nákupu a prodeje zboží a/nebo pracovní síly. V těchto vztazích vystupuje Okavango pouze jako zprostředkovatel komunikačních a informačních toků, umožňující straně prodávající a straně kupující vzájemně obchod dohodnout.  Obchod (tj. směna zboží či pracovní síly)  a obchodně právní vztah z něho vyplývající (včetně finančních toků a vypořádání) probíhá mezi prodávajícím a kupujícím napřímo. Okavango do něj nikterak nezasahuje a ani se nikterak na něm nepodílí. Okavango nenese žádnou odpovědnost za obchody uzavřené jednotlivými členy při užívání Služby či Webové stránky, ani za jejich finanční vypořádání, případné reklamace či stížnosti.

Služby elektronického Tržiště nabízejí členům následující tematické kanály:

 • Tržiště
 • Sousedská výpomoc
 • Nemovitosti

 

 

 

 

Aplikované právo v případě sporů

Webové stránky Okavango jsou místem, kde členové sdílejí svůj obsah ale také obchodují s ostatními členy. To může vést ke konfliktům.  Případné spory mezi členy se řídí platným právem České republiky, zejména pak Občanským a Obchodním zákoníkem a Ústavou ČR.

Rovněž tak případné spory mezi členy a poskytovatelem Služby a/nebo Webových stránek (Okavangem).

 

Prohlášení  odpovědnosti

Okavango nezaručuje žádným způsobem vhodnost, spolehlivost a přesnost obsahu Služby a/nebo Webových stránek pro jakýkoliv účel. Nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, trestné, speciální a jiné škody, a to včetně škody ušlého zisku, ztráty dat nebo jiné škody – ačkoli mohou existovat jisté souvislosti.

Proto nejste-li spokojen s jakoukoli částí námi poskytované Služby či Webové stránky a/nebo máte-li výhrady ke kterémukoliv z našich pravidel – máte výhradní právo přestat tuto Službu a Webové stánky používat.

Zároveň se zavazujete nás odškodnit, a to včetně našich zaměstnanců, vedoucích pracovníků či dodavatelů a třetích stran – v případě vzniku  jakýchkoli nároků, poškození, soudních sporů, ztrát zisků nebo výdajů (včetně zákonných poplatků) – pokud tyto vznikly v důsledku Vašeho porušení Smlouvy.

 

Registrační proces

Při registračním procesu udává uživatel svoji emailovou adresu a heslo. Musíte nám poskytnout pravdivé, přesné, úplné a aktuální informace. Pokud tak neučiníte, je to chápáno jako porušení Smlouvy. Nesmíte zejména:

 • Vybírat nebo používat emailovou adresu jiné osoby s úmyslem vydávat se za ní
 • Používat emailovou adresu jiné osoby bez jejího svolení
 • Používat emailovou adresu, kterou lze považovat dle našeho uvážení za nevhodnou či urážlivou

Své heslo prosím nikomu nesdělujte a ani si ho nikam nezapisujte. Dodržujte prosím standardní bezpečnostní pravidla, co se týká volby a ukládání svého hesla. Nezapomínejte, že zodpovídáte za veškeré použití a aktivitu na webových stránkách prostřednictvím Vašeho hesla. Sdělení hesla k přístupu na webové stránky jiným uživatelům je výslovně zakázáno a je považováno za porušení této smlouvy.

 

Profil a jeho doplnění (Okavango na Max)

Po vstupu na Webové stránky vám doporučujeme doplnit si své profilové informace. Pomohou vám obsah Služby a/nebo Webových stránek efektivněji využít. Doporučujeme doplnit zejména:

 • Jméno a příjmení
 • Pohlaví
 • Narozeniny
 • Lokaci
 • Ostatní on-line profily
 • Kdo jsem (pár slov o vás)

Pro každou z osobních informací vám doporučujeme nadefinovat, komu všemu ji chcete zpřístupnit. Zda

 • Všem návštěvníkům Webových stránek, bez ohledu na to, zda jsou registrovanými členy nebo ne
 • Všem registrovaným členům Okavanga
 • Pouze svým přátelům
 • Nikomu,  vyplníte tyto údaje jen pro sebe a administrátory Okavanga, aby vám mohli lépe zacílit Službu, jednotlivé funkcionality a komunikaci Webových stránek.

Zejména lokaci Vám doporučujeme vyplnit a zveřejnit na úrovni všech registrovaných členů Okavanga. Budete se tak moci propojit s lidmi z Vašeho okolí a oni na oplátku zase s Vámi.  Jejich hodnocení produktů a služeb mívají obvykle nejvyšší hodnotu a jsou pro vás nejrelevantnějším informačním zdrojem.

Své profilové informace si doplníte v záložce „Upravit profil“ anebo kliknutím na dlaždici „Okavango Namax“.

Okavango uživatelé

Účet na Okavangu si mohou zřídit pouze osoby starší 13 let. Nikdy ne mladší.

Založení účtu účastníkem mladším 13 let je považováno za vážné porušení smluvních podmínek Okavanga. Bez ohledu na to, jestli k založení účtu dostalo dítě souhlas svého rodiče či jiného zákonného zástupce.

Pokud se stalo, že si nezletilé dítě (mladší 13 let), které znáte, přece jen Okavango účet založilo, měli byste mu ukázat, jak takovýto účet zrušit.  Přihlaste se spolu s ním na účet, jděte do horní lišty Okavanga – záložka „Nastavení“ vpravo nahoře symbolizovaná malým ozubeným kolečkem. Klikněte na „Obecné nastavení“ a zvolte „Zrušit účet“.

Jestli nám chcete pouze nahlásit účet registrovaný na nezletilé dítě či vážné podezření na existenci takového účtu – můžete tak učinit mailem. Klikněte na modré tlačítko „Napište nám“ umístěné vertikálně v pravé části obrazovky a nahlaste problémový účet. My zabezpečíme okamžité zrušení všech účtů registrovaných uživateli mladšími 13 let, ihned co se o nich dozvíme.

Osoby mezi 13-18 rokem si mohou na Okavangu založit účet pouze za předpokladu, že získají souhlas svých rodičů nebo zákonného zástupce se založením účtu a  používáním služeb Okavanga (dále jen Souhlas). Založení účtu bez tohoto  Souhlasu je považováno za vážné porušení smluvních podmínek Okavanga.

Pokud se stalo, že si nezletilé dítě ve věku 13-18 let, jehož jste rodič či zákonný zástupce,  přece jen Okavango účet založilo a to bez vašeho souhlasu, měli byste mu ukázat, jak takovýto účet zrušit.  Přihlaste se spolu sním na účet, jděte do horní lišty Okavanga – záložka „Nastavení“ vpravo nahoře symbolizovaná malým ozubeným kolečkem. Klikněte na „Obecné nastavení“ a zvolte „Zrušit účet“.

Jestli nám chcete pouze nahlásit účet nezletilého ve věku 13-18let registrovaný bez Souhlasu rodiče či zákonného zástupce či máte vážné podezření na existenci takového účtu – můžete tak učinit mailem. Klikněte na modré tlačítko „Napište nám“ umístěné vertikálně v pravé části obrazovky a nahlaste problémový účet. My zabezpečíme okamžité zrušení všech účtů registrovaných uživateli mladšími 13 let, ihned co se o nich dozvíme.